Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 202v: Pepper trees, seal, dolphin, and tortoise

Item

Princeton Work Number

111189

Shelfmark

Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes

Title

Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 202v: Pepper trees, seal, dolphin, and tortoise

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.