Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 202v: Pepper trees, seal, dolphin, and tortoise

Item

Princeton Work Number
111189
Shelfmark
Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes
Title
Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 202v: Pepper trees, seal, dolphin, and tortoise
Rights
Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.