Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 180r: Zodiac scheme, seasons and symbols

Item

Princeton Work Number

111186

Shelfmark

Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes

Title

Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 180r: Zodiac scheme, seasons and symbols

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.