Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 180r: Zodiac scheme, seasons and symbols

Item

Princeton Work Number
111186
Shelfmark
Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes
Title
Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 180r: Zodiac scheme, seasons and symbols
Rights
Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.