Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 146r: Gazelle, palm trees, and birds

Item

Princeton Work Number
111182
Shelfmark
Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes
Title
Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 146r: Gazelle, palm trees, and birds
Rights
Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.