Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 146r: Gazelle, palm trees, and birds

Item

Princeton Work Number

111182

Shelfmark

Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes

Title

Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 146r: Gazelle, palm trees, and birds

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.