Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 97r: Melchizedek

Item

Princeton Work Number
111164
Shelfmark
Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes
Title
Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 97r: Melchizedek
Rights
Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.