Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 75v: Moses receiving the Law

Item

Princeton Work Number

111121

Shelfmark

Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes

Title

Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 75v: Moses receiving the Law

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.