Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 75v: Moses receiving the Law

Item

Princeton Work Number
111121
Shelfmark
Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes
Title
Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 75v: Moses receiving the Law
Rights
Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.