Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 69v: Signs of the zodiac

Item

Princeton Work Number
111117
Shelfmark
Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes
Title
Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 69v: Signs of the zodiac
Rights
Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.