Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 69v: Signs of the zodiac

Item

Princeton Work Number

111117

Shelfmark

Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes

Title

Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 69v: Signs of the zodiac

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.