Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 66v: Cosmos, creation scheme

Item

Princeton Work Number

111105

Shelfmark

Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes

Title

Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 66v: Cosmos, creation scheme

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.