Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 66r: Cosmos, creation scheme

Item

Princeton Work Number

111104

Shelfmark

Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes

Title

Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 66r: Cosmos, creation scheme

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.