Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 66r: Cosmos, creation scheme

Item

Princeton Work Number
111104
Shelfmark
Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes
Title
Sinai Codex 1186: Kosmas Indicopleustes, folio 66r: Cosmos, creation scheme
Rights
Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.