Sinai Codex 207: Four Gospels, front cover: Resurrection

Item

Princeton Work Number

110348

Shelfmark

Sinai Codex 207: Four Gospels

Title

Sinai Codex 207: Four Gospels, front cover: Resurrection

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.