Sinai Codex 154: Four Gospels, folio 10v: Matthew seated

Item

Princeton Work Number
110197
Shelfmark
Sinai Codex 154: Four Gospels
Title
Sinai Codex 154: Four Gospels, folio 10v: Matthew seated
Rights
Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.