Sinai Codex 149: Four Gospels, folio 5v: Matthew seated

Item

Princeton Work Number
110172
Shelfmark
Sinai Codex 149: Four Gospels
Title
Sinai Codex 149: Four Gospels, folio 5v: Matthew seated
Rights
Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.